Mbti

U5805fbb17613f95bf6e65b64cb86b297

อยากให้เพื่อนๆมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดย ทำแบบสอบถาม แบบสอบนี้จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นและทำให้เรารู้จักผู้อื่นมากขึ้นไปด้วย ได้อะไรมาตอบตรงคอมเม้นได้เลยนะเพื่อนๆ เราได้ INFP แล้วเพื่อนๆได้อะไรกันบ้าง https://www.16personalities.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E 


ความคิดเห็น (0)

 ต้องการแสดงความคิดเห็น.
ยังไม่มีคนแสดงความคิดเห็น เริ่มแสดงความคิดเห้นได้เลยนะ
.