ชิม (Taste)

U8c980b2a4349a2f999b16309f27fc842
ชิม (Taste)

เปส

0ความคิดเห็น

กำลังเรียนรู้เป็นช่างไฟฟ้า

ฉันมาทำงานซ่อมปลั้กไฟให้ใช้งานได้มีรายได้วันละ350บาทฉันได้เรียนรู้การทำงานของกระแสไฟฟ้าได้เรียนรู้จากพี่ที่ทำงานด้วยกันเกือบครึ่งปีกว่าถึงจะได้ทำเองเป็น

2ความคิดเห็น

ช้อปปิ้ง

ไปรับของที่ช้อปไว้ที่หน้าอบต.บ้านแก้ง

0ความคิดเห็น

บำรุงสถานที่

ตัดหญ้า ทุ่งนาบ้านจอมมณี ใช่เครื่องตัดหญ้าเพื่อความสวยงามเพื่อความสดวกสบายของการเดิน

1ความคิดเห็น
U3b820037429fae1888b1ae1684bec51b
ชิม (Taste)

เล่นTiktok

0ความคิดเห็น
.