#เหงา

-l05t

1 เผยแพร่ผลงาน

พี่หนึ่งกับพี่จืดเมื่อไหร่จะกลับมาสุพรรณบุรี

ตั้งแต่พี่หนึ่งกับพี่จืดไปกรุงเทพก็เบื่อๆหน่อยไม่รู้จะคุยกับใครเลย ตอนนี้ก็รอพี่เค้ากลับมา😆

1ความคิดเห็น
.