#ชิม

taste

3 เผยแพร่ผลงาน
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

4 ขั้นตอนโรงเรียนมือถือ ที่เปิดพื้นที่ให้ความสนใจเฉพาะทาง ฝึกฝนจนชำนาญเพื่อไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเป็น

หลักสูตรของ Mobile School ตั้งอยู่บนฐานตัวชี้วัดในกลุ่ม 8 สาระวิชา แต่ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมให้เหลือเพียงส่วนที่ผู้เรียนมองเห็นว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง เป็นบั...

13ความคิดเห็น
admin
ชอบ (Like)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 25 is the best

0ความคิดเห็น
admin
เชียวชาญ (Expertise)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 58 is the best

0ความคิดเห็น
.