#แนะนำ

tutorial

25 เผยแพร่ผลงาน
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

4 ขั้นตอนโรงเรียนมือถือ ที่เปิดพื้นที่ให้ความสนใจเฉพาะทาง ฝึกฝนจนชำนาญเพื่อไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเป็น

หลักสูตรของ Mobile School ตั้งอยู่บนฐานตัวชี้วัดในกลุ่ม 8 สาระวิชา แต่ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมให้เหลือเพียงส่วนที่ผู้เรียนมองเห็นว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง เป็นบั...

13ความคิดเห็น
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 15 is the best

0ความคิดเห็น
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 14 is the best

0ความคิดเห็น
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 16 is the best

0ความคิดเห็น
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 17 is the best

0ความคิดเห็น
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 18 is the best

0ความคิดเห็น
admin
ชิม (Taste)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 19 is the best

0ความคิดเห็น
admin
เชียวชาญ (Expertise)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 53 is the best

0ความคิดเห็น
admin
เชียวชาญ (Expertise)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 55 is the best

0ความคิดเห็น
admin
เชียวชาญ (Expertise)
3 years ago

เช็คอิน

Hello World 54 is the best

0ความคิดเห็น
.