ปักหมุด

admin
ชิม (Taste)
3 years ago

4 ขั้นตอนโรงเรียนมือถือ ที่เปิดพื้นที่ให้ความสนใจเฉพาะทาง ฝึกฝนจนชำนาญเพื่อไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเป็น

หลักสูตรของ Mobile School ตั้งอยู่บนฐานตัวชี้วัดในกลุ่ม 8 สาระวิชา แต่ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมให้เหลือเพียงส่วนที่ผู้เรียนมองเห็นว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง เป็นบั...

13ความคิดเห็น
Uc53966a93a3a6c464d649a51dad64953
โชคโชน (Enjoy)

เดินขึ้นเขา

ฝึกสมาธิและออกกำลังกายไปในตัว

0ความคิดเห็น
U8c980b2a4349a2f999b16309f27fc842
โชคโชน (Enjoy)

toktik

0ความคิดเห็น
.