ปักหมุด

admin
ชิม (Taste)
3 years ago

4 ขั้นตอนโรงเรียนมือถือ ที่เปิดพื้นที่ให้ความสนใจเฉพาะทาง ฝึกฝนจนชำนาญเพื่อไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเป็น

หลักสูตรของ Mobile School ตั้งอยู่บนฐานตัวชี้วัดในกลุ่ม 8 สาระวิชา แต่ได้ปรับเปลี่ยนควบรวมให้เหลือเพียงส่วนที่ผู้เรียนมองเห็นว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง เป็นบั...

13ความคิดเห็น
Ube242dcc3e9555877a7ca51ef0f42265
ชอบ (Like)

ส้มตำ

เป็นคนที่ชอบกินส้มตำที่สุด

0ความคิดเห็น
U8c980b2a4349a2f999b16309f27fc842
ชิม (Taste)

เปส

0ความคิดเห็น

กำลังเรียนรู้เป็นช่างไฟฟ้า

ฉันมาทำงานซ่อมปลั้กไฟให้ใช้งานได้มีรายได้วันละ350บาทฉันได้เรียนรู้การทำงานของกระแสไฟฟ้าได้เรียนรู้จากพี่ที่ทำงานด้วยกันเกือบครึ่งปีกว่าถึงจะได้ทำเองเป็น

2ความคิดเห็น

ช้อปปิ้ง

ไปรับของที่ช้อปไว้ที่หน้าอบต.บ้านแก้ง

0ความคิดเห็น

บำรุงสถานที่

ตัดหญ้า ทุ่งนาบ้านจอมมณี ใช่เครื่องตัดหญ้าเพื่อความสวยงามเพื่อความสดวกสบายของการเดิน

1ความคิดเห็น
Ube242dcc3e9555877a7ca51ef0f42265
ชอบ (Like)

ต้มมาม่า

เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินต้มมาม่ามาก

0ความคิดเห็น

เลี้ยงปลา

ปลูกผักไว้กินเองประหยัดดี

0ความคิดเห็น
.